| 01 . 08 . 2020

Chào tháng 8,

Immediately :

00:00
Chào những miên man ấp ủ của Thu về Tháng 8, những ngày chớm thu, làm cho lòng người dễ buồn hơn. Một chút vấn vương nhẹ nhàng của Hạ chẳng hiểu sao khiến người ta mang thật nhiều cảm xúc Tháng 8 này, chẳng mong gì nhiều hơn. Chỉ mong đất nước mạnh mẽ trước bệnh dịch. Các y bác sĩ vững vàng nơi đầu chiến tuyến. 🇻🇳 Để cuộc sống của người dân mau trở lại với nhịp đập thường nhật vốn có... Chào tháng 8, chào những ngày chớm thu …! Hi vọng một Việt Nam kiên cường và bình an ❤️ Bài viết thuộc về Lang Thang Hà Nội

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận