☘️☘️☘️

Immediately :

00:00
Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ kĩ dưới 1 căn hầm bí mật🌿🌿 🌈🌈 Mọi người có thấy gì hông ta??🙂

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận