🍀

Immediately :

00:00
Thứ dễ thay đổi nhất trên đời này chính là lòng người... Hôm nay họ có thể làm cho bạn cười,ngày mai cũng có thể làm cho bạn khóc... Vậy thì hà cớ gì mình phải phụ thuộc vào cái nhìn của người khác Buồn,vui của mình tuyệt đối đừng để người khác nắm giữ 👌
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận