こんにちは

Immediately :

00:00
"Trong một mối quan hệ, ta cần ai đó có thể chất vấn ta, chứ không phải một người cứ để mọi thứ trượt dần trong im lặng. Ta cần một người không muốn sống thiếu ta, nhưng hoàn toàn có khả năng làm điều đó. Không phải một người lúc nào cũng phụ thuộc, mà là một người mà ta có thể trở nên mạnh mẽ cùng. Một mối quan hệ được tạo nên từ hai người, chứ không phải một cá nhân”
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận