< GÓC KHÓ HIỂU > 🤔🤔

Immediately :

00:00
Hồi bé đến giờ vẫn thắc mắc mãi 1 điều vì sao cái MV "Tôn thờ một tình yêu" của Khánh Phương lúc đang chạy bộ thể dục thấy người bị ngất lại bê về nhà mà không đưa đi viện, đã thế còn đứng hát, trông lo vlll Ai giúp tôi giải thích với được không ???
  • Ca sỹ khánh phương
  • chia sẻ để mạnh mẽ hơn
  • Thông tin hay
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận