🤩🤩🤩

Immediately :

00:00
Có ai còn nhở tên tiếng Pháp của cái này là gì không nhở ?! Nhìn vậy thôi chứ nó là “chứng nhân lịch sử” cho việc tụi mình lớn lên á 🤣 Nó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm thời con nít vô lo vô nghĩ đó chứ đùa ❤️ ©️ Tommy Vũ.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận