01010101010101010101010 ⭐Nghiên cứu về khoa học⭐
01010101010101010101010

Immediately :

00:00
Vĩnh Đức đi thi ở huyện (miền Nam của Hesen) về nghiên cứu về khoa học, nặng toán và phần mềm được nhận phần thưởng giải đầu. Do vậy vào đầu tháng tư VĐ được đi thi tiếp ở tiểu bang Hessen. Cái project của Vĩnh Đức là mỗi lần về nhà trước cửa có cái camera nhận được người trong nhà thì cái cửa mở tự động cho mình vô không cần chìa khoá. Người nhà dùng app mở cửa cho người khách vô được, nếu không có người trong gia đình ở nhà. Project KISS (KI-Schlosssystem) của VĐ được dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận được khuôn mặt của con người. Cái project này đối với Vĩnh Đức rất hấp dẫn, vì VĐ rất thích thí nghiệm ở phần mềm + phần cứng + app.
  • lễ trao giải
  • thi online
  • chuẩn bị thi
  • trước khi đi thi phải thí nghiệm lại

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận