1001 PHONG CÁCH CÙNG KHẨU TRANG 🤣

Immediately :

00:00
Giờ lục ảnh mới thấy mình có nhiều ảnh chụp đeo khẩu trang ghê. Thứ nhất là ra đường thời này không thể thiếu khẩu trang. Thứ hai là khi đeo khẩu trang mình cẩm thấy mặt mình đẹp hơn (do che hết mặt) 🤣
  • PHƠI PHỚI
  • NĂM MỚI

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận