16/2 = 8 là chuẩn rồi

Immediately :

00:00
  • funny
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận