20/02/2020- Ngày đẹp của năm ! 😍

Immediately :

00:00
Rất hiếm có ngày đẹp như thế ngày trong năm. Ngày tháng đối xứng với nhau được coi là ngày hỷ, thể hiện sự cân bằng, vẹn toàn. Ngày đẹp nên làm cho người mình thương yêu những điều đặc biệt, thích hợp cho việc đăng ký kết hôn hoặc sinh con.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận