20/02/2020- Ngày đẹp của năm ! 😍

Immediately :

00:00
Rất hiếm có ngày đẹp như thế ngày trong năm. Ngày tháng đối xứng với nhau được coi là ngày hỷ, thể hiện sự cân bằng, vẹn toàn. Ngày đẹp nên làm cho người mình thương yêu những điều đặc biệt, thích hợp cho việc đăng ký kết hôn hoặc sinh con.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận