| 30 . 06 . 2020 |

Immediately :

00:00
Đặt mình xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi, giật mình nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng Sáu, tức là 2020 đã đi qua được một nửa mất rồi. Chẳng biết vì thời gian trôi đi quá vội, hay vì mình cứ mải miết trong vòng xoay cuộc sống nên chẳng kịp nhẩm đếm tháng ngày. Mới biết, nửa năm trời, cũng chỉ thoáng như một cái chớp mi. Sáu tháng qua, có những điều mình đã đạt được, có những điều hãy còn dở dang; có những người vẫn luôn kề cạnh, cũng có những người đã chọn lướt qua nhau mất rồi.. Thế gian bất biến, tiếp xúc đủ loại người, mình chợt hiểu chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững vàng nhất, chỉ có bản thân mới ở lại bên mình mặc lầm lỗi - đúng sai. Vì vậy, Cám ơn mình vì đã không bỏ cuộc vào lúc bản thân mỏi mệt. Cám ơn mình vì đã cố gắng băng qua từng thử thách. Cảm ơn mình vì đã quyết tâm níu lấy sự sống mỗi ngày. Cám ơn mình vì ngay cả khi cô đơn nhất, vẫn tự mình bước đi. ~ST~

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận