4 câu thơ Ông anh có được Bố
Viết về gì anh vẫn chưa được xem
3 hợp âm Bố a cưa được Mẹ
2 dòng code em đã bảo anh nguuuuuu

Immediately :

00:00
Ps1: Ai khóc nỗi đâu nàyyyyyy =)))))) Ps2: Đừng yêu người cùng ngành 🤣🤣🤣🤣
  • Tư Lầu
  • 2019
  • funny

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận