4 lý do khiến lương công nhân không đủ sống

Immediately :

00:00
Đọc xong bài này chúng ta cảm được vài ý. >> Người lao động khổ, gắn bó lâu năm cũng chỉ đủ sống, thêm 10 hoặc 20 năm sau cũng chỉ đủ sống mà thôi >> DN tưởng chừng lãi cao, giàu có. Khoản lợi nhuận giảm dần theo thời gian, không khéo lỗ lớn và đóng cửa. Bảo đôi bên cùng có lợi, qua bài này mình không thấy ai có lợi cả. Lợi duy nhất là ... có chỗ làm để mong đc qua ngày. Lại câu nói của Đặng LN Vũ: tiền nhiều để làm gì? Những lúc xã hội gặp tứ bề khó khăn, tiền là giải pháp. Làm gì thì mỗi sáng mở mắt là ta trả lời đc ngay.
  • Vnexpress.net
  • VNExpress
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận