5 giai đoạn ứng phó tin dữ

Immediately :

00:00
Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng từng khó khăn khi đối diện tin dữ. Phản ứng, cách con người đối phó và tiến trình ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Hẹn gặp lại mọi người
  • PiepMARK
  • Tâm lý học

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận