6 BƯỚC TẠO BÀI ĐĂNG TRÊN PIEPME

Immediately :

00:00
BƯỚC 1: bạn chỉ cần chọn dấu + được khoanh tròn
  • BƯỚC 2: bạn chọn đăng hình ảnh, đăng video hay lên sóng (livestream) >> thu âm: lời giới thiệu của bạn để kêu gọi người đọc quan tâm hơn. Giọng hay thì bài của bạn sẽ cuốn người đọc hơn.
  • BƯỚC 3: bạn KHÔNG quên nhập TIÊU ĐỀ và NỘI DUNG cho bài chia sẻ.
  • BƯỚC 4: menu "Cộng đồng" rất quan trọng, bạn hãy chọn để đi vào chi tiết.
  • BƯỚC 5: hãy nhập từ khoá dành cho bài đăng, nên có chứ không bắt buộc. Các hạn mục còn lại bạn có thể để mặc định như PiepMe chọn sẵn.
  • BƯỚC 6: và bạn chỉ ấn nút gởi là xong.
  • Tạo vài Piep
  • Đăng bài
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận