Các bạn Trường MN Lê Thành được rửa tay-đo thân nhiệt trước khi vào lớp để đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 nhé!

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận