Các bạn Trường MN Lê Thành được rửa tay-đo thân nhiệt trước khi vào lớp để đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid-19 nhé!

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận