HIỂU ...

Immediately :

00:00
Trong cuộc sống chúng ta thường hay chủ quan, cái gì cũng nghĩ là "hiểu rồi" nhưng thực tế chưa hiểu. >> Công việc: hiểu sai là mang lại hiệu quả kém >> Kinh doanh: hiểu sai, sai con số bán con trâu >> Bạn bè: hiểu sai là khó kết thân, khó gần gũi >> Gia đình: hiểu sai là gia đình lục đục, khó vẹn hạnh phúc >> Tình yêu: hiểu sai là đôi bên lạc hướng, mất hết cảm xúc, sai càng nhiều là xác suất chia tay càng cao >> ... Đa phần ta nghĩ là ta hiểu nhưng sự đôi khi ta không hiểu gì hết 🙈🙈🙈
  • Hiểu
  • Giao Tiếp
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận