HỢP - YÊU - HIỂU - CẦN 🦋🦋

Immediately :

00:00
“HỢP - YÊU - HIỂU - CẦN “ Đừng thay đổi thứ tự của chúng. Đừng vội yêu xong mới thấy không hợp, không nên cần rồi mới biết chẳng hề yêu. -Sưu Tầm-
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • chia sẻ
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận