[ Lá thư tâm sự ] Số thứ 6: Yêu một người thế nào cho đúng.

Immediately :

00:00
Yêu một người đúng cách là chấp nhận con người họ, thích nghi với những cái ở họ chưa làm ta vừa ý. Đánh thức và khuyến khích những cái tốt, cái hay của họ, làm cho họ nghĩ tới cảm xúc của mình và mong muốn làm vui lòng mình. Chứ đừng cố gắng ...
  • Không người nghe
  • Lá Thư Tâm Sự
  • PiepAudio
  • piepme
  • Cafe vlog

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận