❤️ Lớp Lá 1 trường MN Lê Thành học cách Chăm sóc đôi mắt👀👀👀

Immediately :

00:00
Đôi mắt xinh xinh. Đôi mắt tròn tròn. Giúp e nhìn thấy. Mọi vật xug quanh. Em yêu em quí. Đôi mắt xinh xinh. Giữ cho đôi mắt. Ngày càng sáng hơn. 👉🏻Vì vậy Cô trò chúng mình cùng nhau chăm sóc và bảo vệ đôi mắt này nhé👀
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận