Sách và những câu chuyện

Immediately :

00:00
"Hãy nghĩ kỹ xem lý do bạn gặp khó khăn và căng thẳng Có phải là vì trong đầu bạn lúc này Đang chứa đựng những lời nói và suy nghĩ của quá nhiều người hay không. Hãy thử tắt điện thoại và không dùng internet vài ngày Để lắng nghe cơ thể và trái tim mình Dần dần trái tim mình sẽ trở lại trạng thái yên bình vốn có." Trích Những điều không hoàn hảo - Đại đức Hae Min
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Thanh Yên
  • LiveROOM đọc sách
  • TRÒ CHUYỆN ÂM THANH

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận