THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI !
khoái mỗi câu : không đái dầm 😋

Immediately :

00:00
THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI - Khi 3 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm! - Khi 10 tuổi, thành công lớn nhất là: Biết đi xe đạp! - Khi 15 tuổi, thành công lớn nhất là: Có nhiều bạn bè! - Khi 20 tuổi, thành công lớn nhất là: Có một người yêu mình! - Khi 30, 40, 50 tuổi, thành công lớn nhất là: Có tiền tiêu rủng rỉnh! - Khi 60 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn còn một người yêu mình! - Khi 65 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn có nhiều bạn bè! - Khi 70 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn đi được xe đạp! - Khi 80 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm! * Tóm lại, thành công lớn nhất của đời người là: KHÔNG ĐÁI DẦM! 😋😋😋😋😋 Sưu Tầm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận