THU TRONG TIẾC NUỐI
Sáng tác : Joseph Nguyen ( Quốc Hải )
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
..." Theo lá thu bay bay Người con gái tôi yêu Người con gái tôi thương Đã cùng thu xa mãi khi chiều buông..."
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepLive
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • Livestream
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận