Ai cũng có một nơi để về ...đó là nhà ...
Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại ...đó chính là tuổi thơ..

Immediately :

00:00
Tuổi thơ tôi cũng dữ dội và ồn ào lắm ....
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận