Ai cũng có một nơi để về ...đó là nhà ...
Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại ...đó chính là tuổi thơ..

Immediately :

00:00
Tuổi thơ tôi cũng dữ dội và ồn ào lắm ....

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận