AI LÀ NGƯỜI CÓ SN HÔM NAY?

Immediately :

00:00
Các bạn (không thuộc PiepMe, QueenB) thử xem hình và đoán nhân vật có sinh nhật ngày hôm nay. Ai đoán đúng “bợm” có SN thì được nhận 30 Pi Bạc từ Trùm Cuối.
  • QueenB JSC
  • Chúc mừng Sinh nhật

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận