AI LÀ NGƯỜI CÓ SN HÔM NAY?

Immediately :

00:00
Các bạn (không thuộc PiepMe, QueenB) thử xem hình và đoán nhân vật có sinh nhật ngày hôm nay. Ai đoán đúng “bợm” có SN thì được nhận 30 Pi Bạc từ Trùm Cuối.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • QueenB JSC
  • Chúc mừng Sinh nhật

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận