Alpha+ cùng "Lão bà bà" hội ngộ sau... 15 năm!!! 👴🏻🍷👵🏻🍷👴🏻

Immediately :

00:00
"Hội dưỡng lão" tái hợp sau... 15 năm chứ mấy! 👴🏻👵🏻👴🏻 Alpha+ cùng "lão bà bà" tái xức rang hồ! Uống vang cho đời sang trang! ☺️🍷☺️ P/S: Thích thì like không thích thì... like!!! 😆😆😆 #DucThanh #DucThanhOfficial #AlphaBand #MyTeacher #Memories
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận