Anh còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em...

Immediately :

00:00
Cafe Minh Tâm, chiếc loa rỉ rã " Anh còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em..." Thật tình là mình đang làm mọi thứ để xóa nợ cho bạn ^^

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận