Áp Lực có thật sự tạo nên kim cương?

Immediately :

00:00
Gần đây, khi tâm sự các bạn trẻ hay nói rằng mình bị áp lực bởi học hành thi cử. Người lớn thì chạy về doanh số vì muốn phục hồi lại kinh doanh sau dịch bệnh. Đâu là lối thoát cho họ?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận