Ba ơi! Ba đừng ngủ???

Immediately :

00:00
Con gái: Ba ơi! Baaaaaa. Ba: Gì vậy con?? Con gái: Ba đừng ngủ, gần đến nhà Nội rồi. Ba: ủa vậy hả? Ok ok. 2 giây sau. Con gái vậy đây... kakak

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận