Bài Học Cuộc sống

Immediately :

00:00
Ngoài kia có nhiều người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, nhưng bạn lại chỉ có cơ hội để gặp gỡ một vài trong số họ thôi. Ngoài kia cũng có nhiều người mà cuộc sống của họ có thể được bạn thay đổi, cũng có những người mà bạn vô tình làm tổn thương. Ngoài kia có nhiều người hiện tại có thể không biết bạn đang tồn tại nhưng trong năm năm tới thì họ có thể sẽ là những người mà bạn không thể sống thiếu. Ngoài kia có nhiều người chưa nghe tên bạn bao giờ trước khi có thể nói "May quá tao đã gặp mày" trong tương lai. Cho nên hãy nghĩ đến điều này mỗi khi bạn thấy mình không có đủ can đảm để đi tiếp hay cảm thấy mình không quan trọng. Bởi vì sự thật là bạn có đấy, bạn có quan trọng và bạn luôn
  • Thông Điệp
  • Lớn mạnh cùng PiepMe
  • PiepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận