BÀI TOÁN 65 NĂM MỚI CÓ ĐÁP ÁN

Immediately :

00:00
42 = x3 + y3 + z3 (mũ 3) >> tìm số x,y và z để sao cho tổng bằng 42?
  • Đáp án mới ra: X = -80538738812075974 Y = 80435758145817515 Z = 12602123297335631 Để ra được đáp án này chủ nhận đã cần đến trên 500.000 máy tính PCs ;-// 🙈🙈🙈
  • Toán

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận