BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG??

Immediately :

00:00
Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "CÓ", có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kì thực lại là "KHÔNG",không lo lắng muộn phiền, không ốm đau bệnh tật,không tai hoạ. "CÓ “chỉ là thứ cho người khác xem, còn "KHÔNG" mới thực sự là thứ thuộc về chính mình.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận