BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG??

Immediately :

00:00
Người ta luôn diễn giải hạnh phúc là "CÓ", có nhà, có xe, có tiền, có quyền. Nhưng hạnh phúc kì thực lại là "KHÔNG",không lo lắng muộn phiền, không ốm đau bệnh tật,không tai hoạ. "CÓ “chỉ là thứ cho người khác xem, còn "KHÔNG" mới thực sự là thứ thuộc về chính mình.

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận