Bạn đã từ bỏ được những điều nào rồi?

Immediately :

00:00
"Có ai đó đã từng nói, đến một độ tuổi nhất định, bất cứ ai trong số chúng ta đều sẽ dần vứt bỏ 4 thứ: Thứ nhất là những bữa tiệc rượu không ý nghĩa. Thứ hai là những người mà mình không yêu thương. Thứ ba là những người xem thường người thân của mình. Thứ tư là những thứ tình bạn giả tạo, qua loa". - thang12cuatoi Bạn đã từ bỏ được những điều nào rồi?

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận