BAO NHIÊU SỐ 8 VÀ 3 - LIXI BẤY NHIÊU TIỀN

Immediately :

00:00
Đồng Pi của PiepMe có tên chung với con số Pi trong toán học. Bạn nào đếm được tổng số 3 và 8 cộng lại trong hình sau. Cho 3 bạn có đáp án đúng và nhanh nhất (ko tính các bạn đồng nghiệp của tôi) sẽ nhận LIXI với số lượng Pi Bạc tương đương!
  • Đồng Pi
  • Pi
  • 8/3

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận