BỆNH BẠCH TẠNG

Immediately :

00:00
Ở người vì bị biến đổi gen nên thỉnh thoảng chúng ta gặp những người mắc bệnh bạch tạng, tức là da trắng bạch. Đa phần ở châu Phi bị rất nhiều. Và do mê tín nên người mang bệnh này thường hay bị bắt cóc và sát hại với những lý luận vô nhân đạo. Ở động vật cũng tương tự. Chúng ta thử xem vài loài động vật mắc bệnh bạch tạng.
  • Động vật
  • Bạch tạng

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận