BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO NÊN CUỘC ĐỜI ƯỚC MƠ!

Immediately :

00:00
▪️Việc càng dễ làm lại càng ko có giá trị. ▪️Thông minh luôn không thể sánh với trí tuệ. ▪️Trâu cày ruộng cả 1 đời, nhưng không có mẩu ruộng nào là của trâu. ▪️Đi làm thuê cả 1 đời, ko có sự nghiệp nào thuộc về bản thân. ▪️Người vừa đi trà đã nguội, vừa từ chức thì đã có người thay chân. ▪️Sếp chỉ có thể cho ta vị trí, ko thể cho ta tương lai vững chắc. ▪️Người chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân rất khó để đạt được những thành công lớn. ▪️Những người muốn sau 1 đêm trở nên giàu có thì cũng có thể sau 1 đêm thành tay trắng. ▪️Muốn tư duy cao xa, tư tưởng có chiều sâu thì kiên trì theo chân người thành công, không ngừng tham gia môi trường thành công. 👉Bởi vì nước chất mới cất được rượu ngon, môi trường tốt mới kiến tạo ra được nhân tài.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Thông điệp
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận