BIẾT NHÌN NHẬN VÀ THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ KIẾN TẠO NÊN CUỘC ĐỜI ƯỚC MƠ!

Immediately :

00:00
▪️Việc càng dễ làm lại càng ko có giá trị. ▪️Thông minh luôn không thể sánh với trí tuệ. ▪️Trâu cày ruộng cả 1 đời, nhưng không có mẩu ruộng nào là của trâu. ▪️Đi làm thuê cả 1 đời, ko có sự nghiệp nào thuộc về bản thân. ▪️Người vừa đi trà đã nguội, vừa từ chức thì đã có người thay chân. ▪️Sếp chỉ có thể cho ta vị trí, ko thể cho ta tương lai vững chắc. ▪️Người chỉ chăm chăm vào lợi ích bản thân rất khó để đạt được những thành công lớn. ▪️Những người muốn sau 1 đêm trở nên giàu có thì cũng có thể sau 1 đêm thành tay trắng. ▪️Muốn tư duy cao xa, tư tưởng có chiều sâu thì kiên trì theo chân người thành công, không ngừng tham gia môi trường thành công. 👉Bởi vì nước chất mới cất được rượu ngon, môi trường tốt mới kiến tạo ra được nhân tài.
  • PiepMe
  • Thông điệp
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận