BÌNH ĐẲNG ...

Immediately :

00:00
Nếu bạn là nữ, bạn thấy gia đình và xã hội đã tạo cho bạn đủ các điều kiện sống một cách bình đẳng đối với bạn chưa? Nếu bạn là nam, bạn thấy gia đình và xã hội có nên tạo điều kiện tốt hơn nữa để các bạn nữ có môi trường sống và làm việc bình đẳng hơn nữa không? Theo bạn, đâu cần sự bình đẳng hoặc đâu đã quá đủ bình đẳng? >> trong học đường >> trong nghề nghiệp >> trong tình yêu >> trong gia đình >> trong thời kỳ thai sản >> trong ly hôn >> khía cạnh tài chính >> ...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Nam Nữ
  • Bình đẳng
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận