Bình thản trước thị phi cuộc sống

Immediately :

00:00
Tâm bình thản trước những thị phi cuộc sống, xem xét, cân nhắc trước tất cả những gì bạn được nghe. "Sự thật vẫn là sự thật Một nửa sự thật đã không còn là sự thật." Sống chân thật bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu vì công lý luôn được thực thi.
  • Ảnh: Unplash.com Nguồn bài viết: EVOL sưu tầm
  • Thanh Yên
  • helloaudiomorning
  • Piep âm thanh
  • niềm tin
  • Thị phi

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận