BỐ MẸ THẾ NÀO - CON THẾ ẤY

Immediately :

00:00
1. Bố mẹ cẩu thả - Con bừa bãi 2. Bố mẹ nói nhiều - Con thấy nhờn 3. Bố mẹ kêu ca - Con hay phàn nàn 4. Bố mẹ ham chơi - Con thích hưởng thụ 5. Bố mẹ to tiếng - Con cãi bướng 6. Bố mẹ chê bai - Con phán xét 7. Bố mẹ bốc đồng - Con bộc phát 8. Bố mẹ can thiệp - Con buông bỏ 9. Bố mẹ huyễn hoặc - Con ngộ nhận 10. Bố mẹ áp đặt - Con bất cần 11. Bố mẹ tích cực - Con tự tin 12. Bố mẹ điềm đạm - Con lắng nghe 13. Bố mẹ nhún nhường - Con lễ phép 14. Bố mẹ rộng lượng - Con hiểu chuyện 15. Bố mẹ định hướng - Con tự lập 16. Bố mẹ kiên nhẫn - Con không ngại khó 17. Bố mẹ nguyên tắc - Con ý thức 18. Bố mẹ cởi mở - Con thân thiện 19. Bố mẹ khiêm tốn - Con ham học hỏi 20. Bố mẹ thông thái - Con cái thông minh. Nguồn: Sưu tầm
  • PiepMe
  • Cuộc sống

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận