Buổi thứ 10...nâng cấp xí xi 😇

Immediately :

00:00
...cung mới nặng hơn ...tên mới nhỏ nhẹ hơn ...khoảng cách bia xa hơn ...mặc dù vẫn chi chít lỗ nhưng là có thể phá hồng tâm 😌😌😌 càng thêm trào dâng hâm mộ mãnh liệt những cung thủ huyền thoại như Odysseus vs Robinhood 🐼🐼🐼

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận