Buồn cũng hết một ngày, vui cũng hết một ngày, tại sao bạn cứ giữ khư khư nỗi buồn không buông?

Immediately :

00:00
Bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc nếu cứ giữ khư khư những gì làm cho bạn buồn. Cứ kệ nó và tiếp tục bước đi.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Cuộc sống
  • Bài học
  • trải nghiệm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận