Buồn - Nhi Phạm

Immediately :

00:00
Là cảm giác khiến con người ta không quyết định được nên làm gì. Chỉ nghĩ, nghĩ thôi chứ cũng không biết là đang nghĩ gì. Nó cộng với cảm giác chỉ muốn nằm đó, nhìn lên trần nhà với đôi mắt mờ đi vì nước mắt và đôi tai bỗng dưng bị giảm khả năng nghe và chỉ nghe mỗi tiếng quạt chạy rò rè.
  • Không người nghe
  • Ân Nguyễn
  • PiepAudio
  • piepme

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận