Độ ta không độ chàng

Immediately :

00:00
Là ai cố chập không buông Là ai cố nhớ không quên Là ta ..... Hay chàng
  • Tam sinh tam thế
  • Tam sinh duyên

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận