Cá trê nấu với ruột bầu

Immediately :

00:00
Vợ chan chồng húp gật đầu khen ngon. Đã rằng là nghĩa vợ chồng Dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời Thương ai đám cỏ cũng ngồi Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng Một niềm vàng đá khăng khăng Ba thu cũng đợi, mười trăng cũng chờ Cuối tuần ăn cơm nhà cho an toàn nha mọi người 🥰

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận