Các bạn nên đổi mật khẩu WI-FI như bên dưới nhé.

Immediately :

00:00

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận