Cách phân biệt v.v.. ở SG :)))

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • funny
  • Sài Gòn

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận