Cách tôi giải quyết vấn đề...

Immediately :

00:00
...và vì bệnh lười lội lên lầu và sợ độ cao thế nên chưa bao giờ dám nhảy... vì vậy mà ngập mặt trong vấn đề dồn ứ =)))

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận