Cái Tôi.

Immediately :

00:00
Khi xưa chưa học Thiền, Tôi luôn luôn thấy Tôi, Từ sáng cho đến tối, Không bao giờ quên ... Tôi Từ lúc đang nằm nôi, Cái Tôi đã có rồi, Nếu không ai vỗ về, Là tôi khóc thét thôi. Sau đó, tôi lớn khôn, Cái Tôi càng tăng dần, Tôi luôn muốn được hơn, Nếu không, sẽ dỗi hờn. Khi sống trong gia đình, Tôi muốn tôi làm chủ, Khi tiếp xúc bên ngoài, Tôi vẫn muốn có oai. Nhưng sau khi học Thiền, Tôi thấy tôi đã sai, Vì Cô tôi đã dạy, Phiền não từ cái Tôi. Cái Tôi từ tâm ra, Biết vậy chẳng lơ là, Dẹp cái Tôi đi thôi, Vô Ngã là không Tôi. ~ Như Thu ~
  • Nguồn ảnh: Pinterest.
  • Piep âm thanh
  • Thanh Yên
  • Sống Tích Cực Mỗi Ngày
  • helloaudiomorning
  • Thơ Thiền

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận