CÁI TÔI

Immediately :

00:00
Hiểu theo cách của mình về câu nói của Einstein "Cái tôi = 1/kiến thức, Kiến thức càng thấp, cái tôi càng cao và ngược lại" Hiểu đơn giản là : người có cái tôi luôn cho mình mình biết là đủ, kiến thức của mình luôn đúng, chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật . Để rồi từ đó ghét cái việc phải tiếp thu kiến thức lắng nghe những quan điểm, lập luận mới, trái chiều, để rồi mãi sống mãi trong vỏ bọc kiến thức mà họ cho là đủ. Thậm chí khi thất bại trong một cuộc tranh luận họ vẫn chẳng dám đối mặt và chấp nhận nó. Từ đó cùng với sự phát triển, thay đổi của xã hội và cả thế giới, dần dần khiến những kiến thức ấy trở nên lỗi thời nông cạn và không còn phụ hợp. Sư thiếu lắng nghe của họ cũng dễ đẩy họ vào những con đường hoang tưởng, cuồng tín. Thực tế. Dù là ai, làm gì thì chắc chắn ta luôn "dốt" ở một mặt nào đó. Chúng ta chẳng có ai là hoàn hảo cả. Và ai cũng còn ngu, ai cũng còn dốt, còn kém trong một lĩnh vực nào đó. Đối diện với thực tế này, người không có tiền đồ thường lại hay có thói giấu đi cái dốt của mình. Không thừa nhận cái thiếu sót của mình để dần tìm ra cách cải thiện, mà lại đi che giấu để người khác nghĩ tốt, nghĩ đẹp về mình. Người ta cười một lần rồi thoáng quên ngay nếu ta nói không biết, nhưng người ta cười cả đời khi thấy ta không biết mà giả vờ tỏ ra là mình biết. Vì sự thật là "cái kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra", thiếu sót ở việc nhỏ sẽ thể hiện ra sự không thành ở việc lớn. Cái trò đời “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”, đi đâu cũng lên mặt văn hay chữ tốt sẽ không bao giờ có thể khá lên được nếu không biết nhìn nhận và đối diện với chính bản thân mình để thay đổi. Nhưng. Việc tiếp thu kiến thức mà thiếu đi cái tôi thì rất dễ bị mất định hướng tiếp thu kiến thức. Cái tôi chính kim chỉ nam để xác định kiến thức ta cần phải tiếp thu. Cái tôi hình thành cho ta một thứ có thể gọi là lập trường trong cuộc sống. Và, khi cái tôi + kiến thức thì quả là tuyệt vời.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • CẨI TỐI
  • piepMe

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận