Cảm giác lúc đó ra sao...

Immediately :

00:00
...khi cuối tháng đang ngóng trông lương bỗng phát hiện trong túi (áo) còn sót tiền từ thuở nào... ...thật vi diệu nàm sao =)))

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận